Psychoterapia Gestalt

Kładzie nacisk na prawo do odmienności każdego człowieka i ceni indywidualizm. Wg teorii i praktyki Gestalt, szczęśliwym może być człowiek, który żyje w zgodzie ze swoimi potrzebami i pragnieniami i bierze za ich realizację odpowiedzialność. Celem terapii jest pogłębianie świadomości własnych myśli, emocji, zachowań Klienta, po to by mógł mieć więcej możliwości wyboru i wpływu na jakość swojego życia.

Psychoterapeuta Gestalt nie udziela rad, nie daje gotowych rozwiązań. Towarzyszy Klientowi i wspiera w poznawaniu siebie, w podejmowaniu decyzji, wprowadzaniu zmian, poszukiwaniu sposobu życia, który może mu dawać zadowolenie i poczucie sensu. Podstawowa odpowiedzialność psychoterapeuty Gestalt polega na dostarczeniu struktury, stworzeniu warunków laboratoryjnych, w których Klient w aktywny sposób może badać samego siebie. Pod wpływem bogactwa takiego doświadczenia i wiedzy terapeuty, elementy doświadczeń życiowych Klienta ulegają rozwojowi, udoskonaleniu.